Học huyệt giao tín - điểu chỉnh kinh nguyệt

Thương hiệu: Y Dược NHH Loại: (Đang cập nhật ...)

Liên hệ

Huyệt thứ 8 thuộc Thận kinh ( K 8). Tên gọi: Giao ( có nghĩa là mối quan hệ cùng nhau, đến, nối, băng qua); Tín ( có nghĩa là chắc chắn, đến kịp lúc). Thời kỳ kinh nguyệt đúng chu kỳ người ta gọi là Nguyệt tín, bởi vì nó đến đều đặn ở một thời gian nào đó. Huyệt có tác dụng điều chỉnh kinh nguyệt đúng với chu kỳ và phục hồi chu kỳ kinh nguyệt trở lại bình thường. Do đó có tên là Giao tín.

Huyệt thứ 8 thuộc Thận kinh ( K 8). Tên gọi: Giao ( có nghĩa là mối quan hệ cùng nhau, đến, nối, băng qua); Tín ( có nghĩa là chắc chắn, đến kịp lúc). Thời kỳ kinh nguyệt đúng chu kỳ người ta gọi là Nguyệt tín, bởi vì nó đến đều đặn ở một thời gian nào đó. Huyệt có tác dụng điều chỉnh kinh nguyệt đúng với chu kỳ và phục hồi chu kỳ kinh nguyệt trở lại bình thường. Do đó có tên là Giao tín.

Tên Huyệt:

Giao nghĩa là mối quan hệ với nhau.

Tín nghĩa là chắc chắn.

Kinh nguyệt đến đúng kỳ gọi là tín. Huyệt có tác dụng điều chỉnh kinh nguyệt đúng chu kỳ và làm cho chu kỳ kinh nguyệt trở lại bình thường, vì vậy, gọi là Giao Tín (Trung Y Cương Mục).

Tên Khác:

Nội Cân.

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

+ Huyệt thứ 8 của kinh Thận.

+ Khích huyệt của Âm Kiều Mạch.

Giải phẫu:

Ở trên mắt cá trên trong 2 tấc (Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành).

Lấy ở trên huyệt Thái khê 2 tấc, trước huyệt Phục lưu 0,5 tấc ở điểm chính giữa đoạn nối bờ sau trong xương chày và bờ trong gân gót chân. Trong khe cơ gấp dài các ngón chân và gấp dài riêng ngón cái.

Tác dụng:

Cách châm cứu: Châm 0,3-0,5 tấc. Cứu 5-15 phút.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

 
0936968864